Schuiven op niveau 17-06-2016

< Huisvesting bijzondere doelgroepen Rotterdam

Ruim zestig vertegenwoordigers van zorgorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Rotterdam kwamen 7 juni jl. bij elkaar om onder leiding van Eelco Koolhaas (Ministerie van Verhalen) te ‘schuiven op niveau’. Na drie eerdere bijeenkomsten waarin informatie is uitgewisseld over de toekomstige ontwikkelingen in de Huisvesting van Bijzondere Doelgroepen (HBD) is de conferentie van vandaag bedoeld om echt aan de slag te gaan. Inzet deze dag is een aantal casussen, waarin het gaat om (her)huisvesting van kwetsbare (groepen van) personen, een stap verder te brengen.

Terwijl de zon er buiten lustig op los schijnt, wordt de temperatuur in het Rotterdamse WTC gepeild door de dagvoorzitter. Gevraagd naar de weersomschrijving van het HBD-dossier klinken vooral de termen ‘mistig’ en ‘overwegend bewolkt’ uit de zaal. Een enkeling ziet een voorzichtig zonnetje doorbreken of meent te weten dat de zon binnenkort achter de wolken vandaan zal komen. Volgens wethouder Ronald Schneider, die de officiële aftrap van de bijeenkomst verzorgt, kunnen alle deelnemers in de zaal – in tegenstelling tot echte weermannen – zelf het weer beïnvloeden.

De wethouder neemt de aanwezigen desgevraagd mee in het grote verhaal. Het ideale eindplaatje is Rotterdam als een zorgzame stad in balans waar verschillende inwoners met elkaar samenleven, in wijken en buurten waar het veilig en leefbaar is. Onderdeel van die balans, zo zegt de wethouder, is een gezonde spreiding van potentieel overlastgevende doelgroepen over de stad.

Het spreiden van de doelgroep is niet de eerste prioriteit voor zorginstellingen, dat is het bieden van goede zorg in een voor de cliënt veilige omgeving. Wel constateren zorgbestuurders dat er zoveel op de organisaties afkomt (ambulantisering, meer zelfstandig wonen, nieuwe woonzorgconcepten, toevoegen van kwaliteit) dat bij de heroverweging van locaties (bijv. bij incourante panden of aflopende contracten) het gemeentelijk belang wel meegewogen kan worden. Daarmee zou een win-win situatie kunnen ontstaan.

Tijdens de bijeenkomst wordt dit, aan de hand van echte casussen, getoetst. Deelnemers zoeken naar oplossingen voor uiteenlopende problemen, zoals het realiseren van meer huurwoningen voor jongeren, verdunning van de doelgroep ’in kwetsbare gebieden en omgaan met leegstaand zorgvastgoed in Rotterdamwet-wijken. Oplossingen lopen uiteen van binnen bestaande kaders iets organiseren of juist bewust buiten de lijntjes kleuren door bijvoorbeeld doelgroepen te mengen. Het voorkomen van frustratie door mooie plannen die uiteindelijk niet door kunnen gaan, kan voorkomen worden door van tevoren met het quickscanteam zorgvastgoed van de gemeente te overleggen. Knelpunten en oplossingen kunnen dan in een vroeg stadium worden gesignaleerd.

In zeven gemêleerde werkgroepjes zijn aanwezigen aan de slag gegaan om te komen tot de beste oplossingen. Deze worden door middel van een korte pitch gedeeld, waarna een jury zich uitspreekt over de mogelijkheden. Een rode draad is de noodzakelijkheid om samen te werken om te komen tot oplossingen voor de huidige problematiek, bijvoorbeeld met woningcorporaties en de gemeente, maar ook andere organisaties gevestigd in de omgeving van zorglocaties. De jury vindt de mix van bijzondere doelgroepen met studenten, starters en statushouders veelbelovend klinken, zeker ook voor wijken die onder de Rotterdamwet vallen. De dag wordt onder dankzegging van wethouder Hugo de Jonge, afgesloten met een borrel. Aangemoedigd door het succes van de middag wordt er nog lang en druk nagepraat, worden kaartjes uitgewisseld en wellicht de zaadjes geplant voor een volgende serie casussen.

Werken bij Public Result?