Voortgangsrapportage koers vitaler Limburg 01-05-2018

< Uitvoeringsprogramma Sociale Agenda Limburg

Op 18 maart 2016 werd de Sociale Agenda door Provinciale Staten vastgesteld. Een afronding van een fase waarin er samen met gemeenten, cliëntenraden, ondernemers, zorgpartijen, onderwijsinstellingen en -uiteraard- de Limburgers zélf de sociale agenda hebben geconcretiseerd. Het afgelopen jaar heeft de provincie met de uitvoering van de Sociale Agenda belangrijke stappen gezet op weg naar de trendbreuk in de gezondheid en participatie van Limburgers. Met een team van gedreven ambtenaren zijn ze er in geslaagd invulling te geven aan de rol die de provincie speelt: verbindend, stimulerend. Lees daarover de voortgangsrapportage 'Koers voor een Vitaler Limburg' op onze projectpagina.

Werken bij Public Result?