Werkconferentie en pandencarrousel Huisvesting Bijzondere Doelgroepen 07-06-2016

< Huisvesting bijzondere doelgroepen Rotterdam

Op 7 juni 2016 vindt in Rotterdam de werkconferentie Huisvesting Bijzondere Doelgroepen plaats. Met een 'sterk' gezelschap van bestuurders en directieleden buigen we ons over deze kwestie.

De inzet van de bijeenkomst is het letterlijk en figuurlijk schuiven op niveau. De dag is bedoeld om een echte beweging te maken als het gaat om het schuiven met voorzieningenlocaties voor kwetsbare (groepen van) personen, rekening houdend met de verschillende belangen.

Daarbij is gekozen voor een actieve opzet. Allereerst wordt gekeken welke motieven een rol spelen bij deze ambitie, zowel voor de zorg als voor de gemeente. Voordat wordt ingegaan op de casuïstiek, is overeenstemming over en een gedeeld beeld van de ambities van grote betekenis.

De analyse van de combinatie zorg- en huisvestingsvragen levert verschillende uitdagingen die steeds overwonnen moeten worden. Deze uitdagingen worden onder de loep gelegd tijdens deze bijeenkomst.

Vervolgens zullen de aanwezigen zich in evenwichtig samengestelde teams buigen over enkele casussen, waarbij het bijvoorbeeld kan gaan om de verdunning van de doelgroep aan de 's-Gravendijkwal, de doorstroom van beschermd en begeleid wonen naar zelfstandig wonen en het herontwikkelen van leegkomende klinische locaties.

Samen hopen wij zo te komen tot geschikte oplossingen die leiden tot een doorbraak in het proces, om zo de pandencarrousel op gang te brengen.

Input voor de pandencarrousel kan nog altijd geleverd worden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het uitvraagformulier.

Werken bij Public Result?