Bijeenkomst raads- en Statenleden in Kollum goed bezocht 17-02-2017

< Regio Deal Noordoost Fryslân

De bijeenkomst voor raads- en Statenleden op 15 februari stond in het teken van de proeftuin 'Maak verschil'. Naast 5 andere regio's is Noordoost Fryslân verkozen tot proeftuin Maak Verschil.

Doel van de proeftuin in Noordoost Fryslân is onder andere te komen tot een scherpe analyse van het economisch profiel van de regio. Op basis daarvan wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarmee overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in de regio samen aan de slag gaan.

Tijdens de bijeenkomst heeft Jaap Oostdijk namens Public Result de resultaten van de Economische Transformatiemonitor gepresenteerd, waarmee in wordt gegaan op de arbeidsmarkt en economie van de regio. Public Result werkt samen met ondernemers, de Fryske Akademy, het ministerie van BZK, de VNG en IPO aan invulling van de proeftuin. Er is onder andere een bijeenkomst geweest met als thema 'Het DNA van de regio' en een werkbijeenkomst over het economische toekomstprofiel van Noordoost Fryslân.

Meer informatie, inclusief download van de presentatie, vindt u hier.

Werken bij Public Result?