Kansrijke initiatieven voor zorgcooperaties presenteren zich 19-12-2016

< Zorgcoöperaties Den Haag < DEAL-Model

Op vrijdag 16 december 2016 vond in de Fokker Terminal een inspirerende zorginnovatiebijeenkomst onder de titel 'Samen Zorg Regelen' plaats. In de bijeenkomst, als vierde zorginnovatiebijeenkomst georganiseerd door de gemeente Den Haag, is onder brede belangstelling dieper ingegaan op wat een zorgcoöperatie is en hoe een zorgcoöperatie opgezet kan worden. Ter inspiratie is geopend met een aantal voorbeelden van mensen die al een zorgcoöperatie hebben of hieraan werken. Ook de dames van Anna's Gedoe, Amazing Women's Center en ElCura Zorgt uit Bouwlust, die participeren in het traject stadsgedreven innovatie, ondersteund door Public Result, hebben het publiek inzicht gegeven in hun motivatie voor het starten van een zorgcoöperatie. DEN HAAG - Vierde Zorginnovatiebijeenkomst in de Fokker Terminal. FOTO EN COPYRIGHT GEMEENTE DEN HAAG/HENRIETTE GUEST       De bijeenkomst trok zowel burgers die zelf aan de slag willen gaan, professionals die aan willen sluiten bij burgerinitiatieven in Den Haag als ambtenaren die de burgers en coöperaties willen ondersteunen. In het tweede gedeelte van de bijeenkomst kwamen de verschillende doelgroepen bij elkaar in workshops per gebied waar ideeën, vragen en kennis met elkaar werden gedeeld. Uit de workshops blijkt dat innovatie in de zorg leeft onder alle aanwezigen en dat Den Haag bruist van de ideeën om zorg op maat en dichter bij de burger vorm te kunnen geven. De eerste contacten zijn gelegd en gezamenlijk gaan partijen aan de slag om samen de zorg in Den Haag te regelen. Een reportage van de Zorginnovatiebijeenkomst kunt u hier bekijken:

Medio november 2016 heeft wethouder Klein (Stedelijke economie, Zorg en Havens) de commissie Samenleving geïnformeerd over de stand van zaken van de ondersteuning van de gemeente Den Haag om te komen tot zorgcoöperaties. De gebiedsgerichte aanpak is inmiddels zo ver dat er in vier gebieden allianties zijn ontstaan van kansrijke initiatieven die zich willen inzetten voor een tot dan toe niet geadresseerde hulpvraag in de wijk.

 

 

Public result in samenwerking met gemeente en zorgcoöperaties

Public Result ondersteunt de gemeente bij de inventarisatie van bestaande initiatieven en de zoektocht naar kansrijke gebieden. Naar aanleiding van een interactieve sessie met 45 betrokken medewerkers van zorgpartijen en stadsdelen zijn als gebieden geselecteerd het stadsdeel Scheveningen en de wijken Regentes/Valkenbos, Bouwlust en Moerwijk.

Als de allianties in de vier gebieden tot overeenstemming komen, zullen naar verwachting in februari 2017 intentieovereenkomsten worden ondertekend om te komen tot een zorgcoöperatie. De snelheid van het proces en het resultaat zijn afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden van de inwoners en de initiatiefnemers uit de stad.

 

 

Werken bij Public Result?