Op donderdag 8 december 2016 zijn de zes Nederlandse proeftuinen en drie andere regio's (Utrecht 10, Twente en Gelderse Corridor) samengekomen om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en inspiratie op te doen rondom de vraag hoe regionale samenwerking bij kan dragen aan economische groei.

Nadat in maart het rapport 'Maak verschil. Krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven' is gepresenteerd zijn 6 regionale proeftuinen uitgekomen die de aanbevelingen uit het rapport in de praktijk brengen. De proeftuinen zijn: Zeeland, regio Eindhoven, Noordoost Fryslân, Drechtsteden, metropoloregio Amsterdam en regio Zwolle.

De bijeenkomst is bedoeld om samen de tips en tops van regionale samenwerking binnen de proeftuinen te delen. Aanwezigen gingen in verschillende rondes met elkaar in gesprek en binnen vijf thematische sessies werd besproken wat de financiële lusten en lasten zijn van regionaal-economisch samenwerken, manieren om efficiënt en effectief samen te werken, hoe op te trekken met bedrijven en kennisinstellingen, mensen versterken in het openbaar bestuur en hoe dit alles past binnen de veranderende rol van de rijksoverheid. De aanwezigen zelf gaven daarnaast voorkeur om het gesprek te voeren over het betrekken van burgers bij regionaal-economische samenwerking en hoe je regionale keuzes interessant maakt voor raadsleden.

Tijdens de bijeenkomst is veel informatie gedeeld, ook al zijn er nog onbeantwoorde vragen. De ontmoeting tussen de proeftuinen is van toegevoegde waarde. Samen kunnen de regio's zich inzetten voor het belang van interbestuurlijk samenwerken. De proeftuinen als ambassadeurs zullen dat in maart tonen aan het nieuwe kabinet.

Werken bij Public Result?