In de Maritieme Academie van Harlingen is op 9 juni het Sociaal Economisch Actieprogramma (SEA) officieel van start gegaan. Verantwoordelijk voor het SEA is het programmateam dat bestaat uit Baukje Postma (Overheid), Jeroen de Boer (Ondernemers) en Oene Krist (Onderwijs).

 

Groei in welvaart en welzijn

Gemeente Waadhoeke, gemeente Harlingen, ondernemers en onderwijs slaan met het Sociaal Economisch Actieprogramma (SEA) de handen ineen om daarmee de regionale economie een flinke boost geven. De plannen worden gepresenteerd door de verantwoordelijke wethouders. Wethouder Caroline de Pee van de gemeente Waadhoeke zegt bij de presentatie: ,,Inwoners uit onze regio voelen zich over het algemeen heel gelukkig en veilig. Maar als ze economisch een stapje vooruit kunnen maken, helpt dit ook in meer financiële zelfredzaamheid en eigenwaarde. Groei in welvaart bevordert het gevoel van welzijn.”

 

Public Result heet in opdracht van de gemeenten Harlingen en Waadhoeke de basis mogen leggen voor het Sociaal Economisch Actieprogramma door eerst een sociaal-economische SWOT uit te voeren en vervolgens , samen met de regio, het Actieplan zelf op te stellen en de concrete projecten uit te werken.

 

Op 9 juni 2022 heeft de regio het platform “Het goud van Noordwest Friesland” gelanceerd als samenwerkingsplatform voor ondernemers, onderwijs en overheden. Zie: https://hetgoudvannoordwest.nl/.  Een mooie mijlpaal!

Werken bij Public Result?