Na uitvoering van de Transitieatlas Primair onderwijs heeft Public Result de totstandkoming van een intentieakkoord begeleid, waarin partners van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) de ambitie uitspreken om zich, vanuit de eigen verantwoordelijkheid, samen in te zetten voor kwalitatief goed onderwijs op het eiland.

Het onderwijs op Goeree-Overflakkee is volop in beweging. Bij sector- en organisatie-overstijgende onderwerpen is er steeds meer gezamenlijkheid en slagvaardigheid nodig. Ontwikkelingen zoals de leerlingendaling, leefbaarheid in de kleine kernen, passend onderwijs zijn voorbeelden van onderwerpen die steeds meer gezamenlijkheid vragen. Daarbij is het de kunst voldoende recht te doen aan het diverse onderwijslandschap op Goeree-Overflakkee.

Op maandag 23 januari hebben vertegenwoordigers vanuit het primair en voortgezet onderwijs, mbo, samenwerkingsverband PO/VO, Centrum voor Jeugd en Gezin, de peuter- en kinderopvangorganisaties, de bibliotheek en de gemeente Goeree-Overflakkee het intentieakkoord getekend.

De ambitie is om gezamenlijk te zorgen dat de kinderen op Goeree-Overflakkee in de toekomst ook goed, bereikbaar en betaalbaar onderwijs krijgen en hen te bieden wat nodig is om ze goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Om dit doel te bereiken is nadrukkelijk aandacht voor:

  • Spreiding, differentiatie en keuzevrijheid van scholen
  • Dekkend aanbod passend onderwijs
  • Doorlopende leerlijnen
  • Dekkend aanbod zorg en welzijn voor scholen
  • Opbrengst-/handelingsgericht werken: verminderen van onderwijsachterstanden
  • Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt
  • Klik hier voor het volledige nieuwsbericht vanuit de regio.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht vanuit de regio.

Het volledige intentieakkoord LEA 2017 vindt u hier.

Werken bij Public Result?