Op 12 juni jl. stuurden ministers Van Engelshoven en Slob (OCW) de voortgangsrapportage leerlingendaling funderend onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs naar de Tweede Kamer. De ministers doen onder andere een oproep aan schoolbesturen om samen te werken en te innoveren en schetsen maatregelen om dit te stimuleren.

 

De brief aan de Tweede Kamer is hier te lezen.

 

Alle bijbehorende kamerstukken, zoals actuele casussen, prognoses en een quickscan leerlingendaling po en vo zijn onder deze link te vinden.

Werken bij Public Result?