Voornemens en speerpunten 2018 30-01-2018

Aan het begin van dit nieuwe jaar is het goed om eens terug te gaan naar datgene wat je ook alweer zo leuk vindt in het werk wat je doet. Anno 2018 staat er een team van enthousiaste adviseurs die samen het DNA van Public Result vormen. Samen hebben we nog eens goed gekeken naar waar we in 2018 het verschil willen maken in het publieke domein en hoe we dat gaan doen.

Door de jaren heen lopen wij warm voor ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken en de stapsgewijze oplossing daarvan in de praktijk samen met onze opdrachtgevers. We hebben ons voorgenomen dat in 2018 een nieuwe impuls te geven en richten ons op een 5 tal speerpunten die jullie bezig houden.

Goede voornemens 2018

We trappen 2018 af met de volgende goede voornemens:
  • Meer transparantie in onze aanpak en instrumenten waarbij onze klanten ons volgen en bijsturen met dashboards.
  • Meer onze realisatiekracht inzetten.
  • We laten meer van ons horen en willen meer aan kennisdeling doen.
  • Onze opdrachten nog meer in coproductie doen met onze opdrachtgevers.

5 speerpunten van 2018

Onze goede voornemens verwerken we in vijf speerpunten waar we in 2018 in ieder geval aan willen werken. Dit zijn onze speerpunten:

  1.  De economische kracht van regio’s vergroten bijvoorbeeld regiodeal
  2.  De aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs versterken (bijvoorbeeld Achterhoek).
  3.  Burgers en bewoners aan zet in zorg en ondersteuning in wijken en dorpen bijvoorbeeld zorgcoöperaties, beleid voor vrijwilligers, mantelzorgers en ouderen.
  4.  Wijkenaanpak nieuwe stijl: Niet de overheid of de burgers maken de stad, maar we maken de stad samen!
  5.  Optimalisatie maatschappelijk vastgoed (bijvoorbeeld Leudal, Rotterdam).

Graag delen we de komende tijd onze kennis en ervaring hierover met je in deze blog!  

Met vriendelijke groet,

Kees Stob

Public Result