Goed nieuws voor regio’s: de zesde tranche Regio Deals wordt vanaf de zomer van 2024 opengesteld!

 

Het kabinet is akkoord gegaan om ruim €257 miljoen euro vrij te maken voor regio's. Opgeteld is er samen met de vorige twee tranches zo’n 900 miljoen euro uitgetrokken voor Regio Deals. Van alle voorgaande tranches is veelvuldig gebruik gemaakt: er zijn al 66 eerdere deals gesloten.

Benieuwd naar goede voorbeelden van regionale samenwerking? Kijk dan op de website van BZK: Elke regio telt

Hoe maak je kans op een Regio Deal? 

Regio’s kunnen voorstellen indienen waarin ze samen met het Rijk gaan bouwen aan bestaanszekerheid, leefbaarheid en gemeenschapszin. Het Rijk draagt maximaal de helft van de totale kosten van het gezamenlijk plan. Het geld moet gaan naar plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Denk bijv. aan projecten die innovatief (beroeps)onderwijs stimuleren of initiatieven die van onderop worden ingebracht om de leefbaarheid van een wijk te versterken. Centraal in een Regio Deal staat de samenwerking met (maatschappelijke) partners uit de regio.

 

Bij het indienen van een aanvraag is het belangrijk om te laten zien wat de impact op de brede welvaart zal zijn. Dit helpt om een duidelijke ambitie te formuleren over doeltreffende maatregelen en impact op kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers. Daarnaast wordt met zo'n Regio Deal een vliegwiel op gang gebracht: Zo moeten de programma’s bijdragen aan een samenwerking met het Rijk en regionale partners, die verder gaat dan alleen het ontvangen van subsidies.

Een sterke partner

Public Result heeft ervaring in het succesvol begeleiden van regio’s bij het indienen van aanvragen. Wij hebben een aanpak ontwikkeld, die voor iedere regio op maat gemaakt wordt. Het opstellen van de aanvraag gaat in co-creatie met ondernemers, onderwijs en overheid. Wij leveren het model en de partijen in de regio zitten aan de knoppen. Er wordt gewerkt met een brede groep sleutelfiguren, koplopers groepen en uitwerkteams om breed draagvlak te houden, maar ook voldoende meters te kunnen maken. Wij zorgen voor de inrichting van die samenwerking, het procesontwerp en begeleiden partijen om samen hun ambities te realiseren.  Een regio met ambitie en concrete plannen kunnen wij in een doorlooptijd van 3 maanden begeleiden tot de indiening van de Regio Deal bij het Rijk. Heeft u al eerder een Regio Deal aanvraag gedaan? Ook dan begeleiden wij u graag bij het indienen van een voorstel dat aansluit bij bestaande ambities maar net iets verder gaat dan u misschien zelf verwacht.

In vier stappen naar een Regio Deal

Stap 1: Identiteit en ambitie

Wat is het (economische) profiel van de regio en hoe kan zich dat verder ontwikkelen? Samen met betrokken partijen gaan we op zoek naar wat de regio onderscheidt en waar de kansen liggen. We ondersteunen met een slimme analyse van de belangrijkste facts & figures in een gebied en brengen het materiaal tot leven tijdens een gespreksronde.

Stap 2: Doorbraken

Wat zijn belangen van partijen, aan welke doorbraken willen partijen gezamenlijk werken en welke vitale coalities kunnen worden gevormd? We stellen scenario’s op. Partijen bepalen in een brede interactieve sessie de ambities en de doorbraken waar ze samen aan werken. We kunnen samen een impactmonitor ontwikkelen om de impact van de doorbraken in kaart te brengen en ook later tijdens de uitvoering te kunnen monitoren.

Stap 3: Businesscases

Welke concrete maatregelen moeten genomen worden? Wij helpen met een aantal gerichte pressure cookers de vitale coalities bij het totstandkoming en opstellen van concrete businesscases: Niet alleen de maatregel, maar ook de concrete uitgangspunten om tot een sluitende begroting te komen, de taakverdeling en de planning. We ondersteunen praktisch en inhoudelijk bij de opstelling van de businesscases en indien nodig bij de evaluatie en inrichting van de governance.

Stap 4: Uitvoeringsprogramma voor de Regio Deal

Wat is er nodig om een uitvoeringsprogramma in de markt te zetten dat een grote kans maakt om een Regio Deal met het rijk te worden? We helpen hier om de dealmaking af te ronden. Laatste hangpunten worden opgelost en de facilitering van het gehele programma wordt geregeld. We helpen bij het opstellen van een intentieakkoord en begeleiden tot de handtekeningen zijn gezet.

 

Het succes van deze aanpak hebben we in meerdere regio's bewezen. Kijk naar onze Regio Deal projecten voor goede voorbeelden!

Meer weten? Bel met Kees Stob 06-10916559 of Stefan Michel 06-40002749

Werken bij Public Result?