Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse maatschappij. Ze werken veelal in sectoren waar arbeidskrachten schaars zijn en leveren een essentiële bijdrage aan onze economie. De komende weken besteden we in onze blogs uitgebreid aandacht aan dit onderwerp. In deel 4 van deze serie staat de communicatie bij de aanpak voor de huisvesting van arbeidsmigranten centraal. Een onderwerp dat nu, tijdens de coronacrisis, misschien wel belangrijker is dan ooit.

Een goede communicatie bij de ontwikkeling en de uitvoering van de aanpak is cruciaal. Door coproductie met inwoners werken we gestructureerd aan draagvlak. Momenteel doen we dat bijvoorbeeld in Zuidplas, en ook regionaal pakken we de rol van communicatie op in de regio Rivierenland en Arnhem-Nijmegen.

Taalbarrière

De taalbarrière is een van de knelpunten in de communicatie met arbeidsmigranten, zegt Wido Scholte, senior adviseur bij Public Result. ‘Om arbeidsmigranten tegemoet te komen, kunnen gemeenten op hun websites belangrijke informatie opnemen in het Engels, Duits en Pools, waarmee ze hen informeren over allerlei zaken in de samenleving. Daarbij kan het gaan om informatie voor zowel arbeidsmigranten als voor werkgevers, huisvesters en burgers. Ook doorverwijzing naar landelijke websites van bijvoorbeeld het ministerie van SZW is belangrijk.’  

Nuttige en noodzakelijke informatie

Informatie die gemeenten volgens Wido in elk geval zouden moeten opnemen, is voorlichting over de verplichting van arbeidsmigranten om zich te laten registeren. Daarnaast is het raadzaam om melding te maken van de verschillende mogelijkheden die er zijn om Nederlands te leren, bijvoorbeeld bij de bibliotheek of via onderwijsinstellingen. Verder zou er ook aandacht moeten worden besteed aan de gedragsregels die in Nederland gelden, benadrukt Wido. ‘Want die zijn lang niet altijd vanzelfsprekend. In de regio Rivierenland bijvoorbeeld is het wenselijk om arbeidsmigranten te wijzen op het gevaar van zwemmen in de grote rivieren. Dat blijkt echt noodzakelijk, want elk jaar gebeuren er toch weer een paar ongelukken.’  

Belangrijke telefoonnummers

‘Of denk aan gedragsregels in het verkeer, bijvoorbeeld dat fietsen naast de snelweg in Nederland niet is toegestaan,’ somt hij op. ‘Of welke rechten en plichten je hebt tijdens het werk en waar je eventuele misstanden kunt melden. Ook informatie over huisvestingsmogelijkheden en -regels is nuttig, evenals een pagina met belangrijke telefoonnummers voor zowel arbeidsmigranten als andere inwoners.’  

Welkomstpakketje

Wido vervolgt: ‘Diezelfde informatie, maar dan in beknoptere vorm, zou naar mijn mening ook door huisvesters en werkgevers moeten worden verstrekt. Ook in de taal van de betreffende arbeidsmigranten, inclusief een lijst van belangrijke telefoonnummers. Wat ik zelf erg leuk vind: in Neder-Betuwe is een wethouder op het idee gekomen om alle nieuwe arbeidsmigranten een welkomstpakketje te geven met dit soort informatie, plus enkele praktische cadeautjes zoals fietsverlichting.’  

Betrek bewoners

Het is van belang om bewoners te betrekken in de planvorming stelt Wido: ‘Neem omwonenden mee in de plannen, het liefst van meet af aan. De burger actief betrekken is noodzakelijk. Voor het draagvlak maar ook om alle denk- en investeringskracht te mobiliseren. Juist voor bewoners is daar ook ruimte om hun ideeën op tafel te leggen over leefbaarheid, beperking overlast en huisvesting’. Veel praktische knelpunten kunnen ook worden opgelost door direct contact tussen arbeidsmigranten en hun buren, besluit Wido. ‘Als gemeente is het goed om die onderlinge contacten te stimuleren. Daarnaast is een goede en continue informatieverstrekking richting burgers absoluut een voorwaarde.. ‘

Meer lezen over onze aanpak? Dat kan hier.

Arbeidsmigranten zijn onmisbaar geworden om onze economie draaiend te houden. Het is dus van belang dat zij goed worden gehuisvest en kunnen deelnemen aan de samenleving. Maar hoe pak je dat aan? En hoe creëer je draagvlak bij alle belanghebbenden? Public Result begeleidt gemeenten bij een effectieve aanpak. Daarbij onderscheiden we vijf essentiële bouwstenen: inventarisatie en registratie, huisvesting, maatschappelijke ondersteuning, communicatie en handhaving. De komende weken besteden we in onze blogs uitgebreid aandacht aan dit onderwerp.

Werken bij Public Result?