Op 17 februari 2016 is in het provinciehuis in Den Haag gedebatteerd over de lessen van 2,5 jaar anticipeerprogramma in de verschillende regio’s in de Provincie Zuid-Holland. Centraal stonden vragen als: Wat heeft het anticipatieprogramma betekend? Waar staan we nu? En hoe gaan we verder?

Uit de evaluatie blijkt dat het programma in de regio’s Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten heeft bijgedragen aan bewustwording van demografische veranderingen met vaak meer regionale samenwerking als resultaat. Een mooie stap voorwaarts!

Wij hebben als bureau met veel genoegen binnen dit programma een aantal onderdelen gefaciliteerd voor de regio’s. Aangegeven wordt dat het opstellen van een Startdocument (of Foto) en het innovatieve instrument Transitieatlas hebben geholpen bij het voeren van discussies op basis van de feiten. De Transitieatlas is als zeer bruikbaar ervaren door de focus op de concrete kansen voor de regio. De uitvoering daarvan vormde vaak een sleutelmoment in het proces naar buiten toe, omdat hierin andere partijen (ondernemers, maatschappelijke organisaties, inwoners) betrokken werden. Zo droeg de Transitieatlas primair onderwijs bij aan het besef dat er iets aan de dreigende leegstand van schoolgebouwen gedaan moest worden in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.  In diezelfde regio heeft de Transformatiemonitor Economie inzicht opgeleverd in de maximale economische potentie van de regio en de gevolgen voor de arbeidsmarkt. Deze input is gebruikt om duidelijk stappen te zetten: het Regionaal Arbeidsmarkt Platform heeft inmiddels met een grote groep afspraken gemaakt en concrete acties geformuleerd. De resultaten van het anticipeerprogramma verschillen sterk per regio, maar duidelijk is dat het programma als 'buitenboordmotor' heeft bijgedragen aan het starten van veranderprocessen in de regio's.

Tijdens het programma op 17 februari zijn de belangrijkste lessen uit de afgelopen periode de revue gepasseerd. In drie themasessies konden de aanwezigen verder met elkaar in gesprek. Al met al een zeer geslaagde en inspirerende bijeenkomst.

 

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst en het boekje “Anticipeerprogramma Zuid-Holland; Self-fulfilling prophecy?’

Werken bij Public Result?