Lees de blogsover de impact van onze projecten

Alle blogs
Economische structuurversterking
Grensoverschrijdende samenwerking
Huisvesting arbeidsmigranten
Krimp & Bevolkingstransitie
Onderwijs
Optimalisatie gemeentelijke voorzieningen
Regionale investeringsagenda
Verduurzaming bedrijventerreinen
Wijkenaanpak
Wonen
Zorg

Transitieatlas primair onderwijs Zutphen, Voorst en Brummen Waardevol hulpmiddel bij complexe veranderingen

Huisvesting arbeidsmigranten: De gemeenteraad aan zet!

ICT Campus Foodvalley ‘Iedereen voelt de urgentie om samen te werken’

Hoogwateroefening 2021: Op weg naar onbegrensd samenwerken

Controle en handhaving: essentieel voor een effectief huisvestingsbeleid omtrent arbeidsmigranten

Communicatie en informatie, cruciale factoren bij een integrale aanpak voor de huisvesting van arbeidsmigranten

Integratie en maatschappelijke ondersteuning van arbeidsmigranten: een taak voor ons allemaal

Inventarisatie en registratie van arbeidsmigranten: nut en noodzaak

Huisvesting van arbeidsmigranten, een urgente opgave

Arbeidsmigranten in de Nederlandse samenleving: met z’n allen de schouders eronder

Huisvesting arbeidsmigranten, een regionaal vraagstuk

Krimp & Bevolkingstransitie

Een coproductie van inwoners, verenigingen en gemeente

Alleen door samenwerken komen we in Europa verder vooruit

De kracht van interim

Nieuw jaar, nieuwe plannen

De succesformule voor een vitale Noordoost-Friese economie

Economische structuurversterking, Nieuws & tips

Een nieuwe thuisbasis

Leerlingendaling primair onderwijs: Samen sterk met behoud van de eigen identiteit

Nieuws & tips, Onderwijs

Regiodeal? Samenwerking is de sleutel!

Samen sterker in Coöperatie AISHEL

De kracht van de nieuwe zorgcoöperaties

Opleidingen en bedrijven dichter bij elkaar brengen

Onderwijs

Voornemens en speerpunten 2018

Nieuws & tips

Werken bij Public Result?